امید نوری

ایشان دارای دکترای تخصصی روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی تهران می باشند. از سال ۱۳۸۷ شروع به مطالعه و یادگیری تئوری روانکاوی نزد اساتید مختلف نموده و هم اکنون، به عنوان روان درمانگر تحلیلی مشغول به فعالیت هستند.