ریحانه فلاح

ریحانه فلاح در حال حاضر دکتری رشته روانشناسی دانشگاه بین الملل کرمان می باشد. او مقطع کارشناسی را در دانشگاه آزاد واحد رودهن و مقطع ارشد را در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در رشته روانشناسی بالینی گذرانده است. از سال ۱۳۸۲ روانشناس بالینی مرکز روانپزشکی رازی و سوپروایزر آموزشی و بالینی آن مرکز می باشد، تجربه بالینی او در کار با بیماران زن سایکوتیک می باشد و در همین راستا تز دکتری خود را در حوزه بررسی الگوهای دلبستگی در بیماران سایکوز زن در مقایسه با بیماران مرد با مداخله گروه درمانی هایی با همین رویکرد قرار داده است.
بیش از ده‌ها سخنرانی، کلاس های آموزش خانواده برای خانواده های جامعه هدف خود در مرکز روانپزشکی، آموزش دانشجویان روانشناسی و برگزاری کلاس ها و کارگاه‌های آموزشی متناسب با فضای کاری در کارنامه حرفه ای خود در مرکز روانپزشکی رازی دارد.
از سال ۸۶ آشنایی با مفاهیم روانکاوی را با کلاسهای خانم دکتر کدویر شروع کرد و خیلی سریع از آنجا ناامید و در سال ۸۷ به گروه درمانی و سپس درمان فردی خانم دکتر اخوان پیوست. در راستای تمام تغییرات در خودش و البته فضایی که تحت درمان بوده در سال ۸۹ به گروه خانم دکتر همایونپور پیوسته و تحت سوپرویژن خانم دکتر مشتاق کار تراپی را از همان سال شروع کرد. او در سال ۹۰ به اتفاق ایشان و خانم دکتر ذاکر ترجمه کتاب بیمار و روانکاو را به پایان رساند. در راستای تحربه بالینی خود در مرکز روانپزشکی و دریافت اهمیت تاثیر فضای سایکوتیک در فرایندهای ذهنی پرسنل آن مرکز علاقمند به پژوهش در این حوزه شده و نقش مفهوم projective identification در فضای کاری چنین مرکزی را شروع کرده و ماحصل تلاش خود را بصورت ارائه مقاله در قالب پوستر در دومین کنگره بین لمللی روانکاوی تهران با عنوان ” اینجا بلوک است” (بررسی چالشهای فرایند همانندسازی فرافکنانه در بیمارستانهای روانپزشکی ) ارائه کرده و همین مقاله در سمپوزیوم رواندرمانی و فرهنگ در کار با بیماران روانپزشکی در مالزی در سال ۲۰۱۹ ارائه شد.
از سال ۹۵ تحت سوپرویژن خانم دکتر ساگارت قرار گرفته و با آموزش مشاهده کودک در سال ۹۷ با گروه مرکز مطالعات روانکاوی آشنا شده و تحت درمان و سوپرویژن اعضا هیات علمی آن مرکز و خانم دکتر علی سبحانی با رویکرد بیون آشنا شده و با تکیه بر این رویکرد به درمان مراجعین، آموزش و تدریس دانشجویان علاقمندان روانکاوی و روان‌درمانی تحلیلی ادامه داده است قرار گرفته است. او در حال حاضر سوپروایزر و مدرس در مرکز مطالعات روانکاوی تهران می باشد.
حوزه علاقمندی او زنان و سایکوز می باشد و سعی بر افزایش دانش خود در این حوزه در قالب پژوهش دارد.