فریما رحمتی

من، فریما رحمتی، دانش‌آموخته روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم.

همزمان با تحصیلات آکادمیک، طبق استانداردهای روانکاوی، سه‌گانه درمان شخصی، آموزش تئوری و نظارت بالینی را شروع کردم و پیش می‌برم.

فعالیت درمانی من متمرکز بر کار با بزرگسالانی است که با چالش‌های فردی و بین فردی مواجه اند و همچنین افرادی که فارغ از اختلالات روانشناختی، مشتاق شناخت پویایی‌های ذهنی خود هستند.