درآمدی بر انتقال متقابل | پائولا هیمن
0
150,000 تومان
بهزودی
کتاب دیدن و دیده شدن
0
400,000 تومان
اختلالات خویشتن و درمان آنها: مرور کلی | هاینز کوهات
100%تخفیف
پارانویا و ابژه وحشت| رابرت واسکا (2013)
50
150000 تومان رایگان
انتقال متقابل| دونالد وینیکات (1960)
2
150,000 تومان
در باب انتقال| دونالد وینیکات (1956)
1
150,000 تومان
100%تخفیف
آشکارسازی ناآشکار| گروه مطالعاتی فرایند تغییر (2002)
27
150000 تومان رایگان
گفتگوی لوکا دی دونا با توماس آگدن| توماس آگدن و لوکا دی دونا (۲۰۱۳)
100%تخفیف
تمدن و ملالت های آن | زیگموند فروید (۱۹۳۰)
28
150000 تومان رایگان
ترس از فروپاشی: یک مثال بالینی| دونالد وینیکات (1980)
جایگاه تجربه ی فرهنگی| دونالد وینیکات (1966)
0
150,000 تومان
روان درمانی اختلالات کاراکتر/ دونالد وینی‌کات (1963)
درباره طبیعت و اهداف روان‌درمانی تحلیلی| رونالد فیبرن (1958)
یک نگاه شخصی به جایگاه کلاینی ها| دونالد وینیکات (1962)
اختلال روانپزشکی ناشی از فرآیندهای رسش در نوزادی| دونالد وینیکات (1963)
بیماری روان‌-تنی در ابعاد مثبت و منفی آن| دونالد وینیکات (1966)
تمایز میان نیازها و آرزوها| سلمان اختر
2
150,000 تومان
یادداشت هایی در باب شکل گیری نماد| هانا سگال (1957)
انتقال: موقعیت تام| بتی جوزف (1985)
0
150,000 تومان
انتقال متقابل و پاسخ گری نقش| جوزف سندلر (1976)
0
150,000 تومان
آشفتگی زبان ها بین بزرگسالان و کودک (زبان لطافت و شور)| ساندور فرنزی (1949)
0
150,000 تومان
100%تخفیف
33
150000 تومان رایگان
3
150,000 تومان
1
150,000 تومان
8
150,000 تومان
5
150,000 تومان
0
150,000 تومان
100%تخفیف
100%تخفیف
2
150,000 تومان
4
150,000 تومان
100%تخفیف
25
150000 تومان رایگان
100%تخفیف
24
150000 تومان رایگان
3
150,000 تومان
6
150,000 تومان
6
150,000 تومان
3
150,000 تومان
0
150,000 تومان

درآمدی بر انتقال متقابل | پائولا هیمن

بدون امتیاز 0 رای
0
150,000 تومان
بهزودی

حلقه اول:کتاب دیدن و دیده شدن

بدون امتیاز 0 رای
0
400,000 تومان
100%تخفیف

پارانویا و ابژه وحشت| رابرت واسکا (2013)

بدون امتیاز 0 رای
50
150000 تومان رایگان

انتقال متقابل| دونالد وینیکات (1960)

بدون امتیاز 0 رای
2
150,000 تومان

در باب انتقال| دونالد وینیکات (1956)

بدون امتیاز 0 رای
1
150,000 تومان
100%تخفیف

آشکارسازی ناآشکار| گروه مطالعاتی فرایند تغییر (2002)

بدون امتیاز 0 رای
27
150000 تومان رایگان
100%تخفیف

تمدن و ملالت های آن | زیگموند فروید (۱۹۳۰)

بدون امتیاز 0 رای
28
150000 تومان رایگان

جایگاه تجربه ی فرهنگی| دونالد وینیکات (1966)

بدون امتیاز 0 رای
0
150,000 تومان

تمایز میان نیازها و آرزوها| سلمان اختر

بدون امتیاز 0 رای
2
150,000 تومان

انتقال: موقعیت تام| بتی جوزف (1985)

بدون امتیاز 0 رای
0
150,000 تومان

انتقال متقابل و پاسخ گری نقش| جوزف سندلر (1976)

بدون امتیاز 0 رای
0
150,000 تومان

در باب انتقال متقابل| پائولا هیمن (1950)

بدون امتیاز 0 رای
0
150,000 تومان
100%تخفیف

تکنیک کلاین| جی گرینبرگ (۲۰۱۸)

بدون امتیاز 0 رای
33
150000 تومان رایگان

بیماری نرمال بودن| کریستوفر بولاس (1989)

بدون امتیاز 0 رای
3
150,000 تومان

چرا فیربرن بخوانیم؟| توماس آگدن (۲۰۱۰)

بدون امتیاز 0 رای
1
150,000 تومان

خوانش وینیکات| توماس آگدن (۲۰۰۱)

بدون امتیاز 0 رای
8
150,000 تومان

رشد هیجانی اولیه| دونالد وینیکات (۱۹۴۵)

بدون امتیاز 0 رای
5
150,000 تومان

ابژه تحول آفرین| کریستوفر بولاس (۱۹۷۹)

بدون امتیاز 0 رای
0
150,000 تومان

نظریه رابطه والد-کودک| دونالد وینیکات (۱۹۶۰)

بدون امتیاز 0 رای
2
150,000 تومان

رشد ظرفیت نگرانی| دونالد وینیکات (۱۹۶۳)

بدون امتیاز 0 رای
4
150,000 تومان
100%تخفیف

تجربه تحلیلگر از تنهایی| ساندرا بوچلر (۱۹۹۸)

بدون امتیاز 0 رای
25
150000 تومان رایگان
100%تخفیف

مدلهای نظری و خنثی بودنِ تحیلگر| جی گرینبرگ (۱۹۸۶)

بدون امتیاز 0 رای
24
150000 تومان رایگان

روانکاوی و احساس گناه| دونالد وینیکات (۱۹۵۸)

بدون امتیاز 0 رای
3
150,000 تومان

استفاده از ابژه | دونالد وینیکات (۱۹۶۹)

بدون امتیاز 0 رای
6
150,000 تومان

ظرفیت تنها بودن| دونالد وینیکات (۱۹۵۸)

بدون امتیاز 0 رای
6
150,000 تومان

ترس از فروپاشی | دونالد وینیکات (۱۹۷۴)

بدون امتیاز 0 رای
3
150,000 تومان

نخ کردن: یک تکنیک ارتباطی| دونالد وینیکات(1960)

بدون امتیاز 0 رای
0
150,000 تومان