عادله عزتی | مهرسای

عادله عزتی

 
عادله عزتی، دکتری تخصصی روانشناسی از دانشگاه سراسری سمنان، و دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران با شماره ۳۷۷۳ است.

علاقه و آشنایی او با روانکاوی، از سال ۱۳۸۴ از طریق درمان شخصی و مطالعاتش در این زمینه آغاز شد. او آموزش متمرکز روانکاوی را از سال ۱۳۹۲ نزد اساتید مختلف این حوزه شروع کرد و از سال ۱۳۹۳ به عنوان کاندیدای روان درمانی تحلیلی وارد مرکز مطالعات روانکاوی شد و به طور هم زمان، تحت سوپرویژن تحلیلی، شروع فعالیت به عنوان روان درمانگر تحلیلی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه نمود. او در حال حاضر، به عنوان روان درمانگر تحلیلی و سوپروایزر درمان تحلیلی با رویکرد روابط ابژه مشغول فعالیت است.

جهت گیری تئوریک و بالینی او بیشتر متمایل به مکتب مستقل روانکاوی و رویکردهای روابط ابژه بریتانیا است. نظریه پردازانی که بیشترین تاثیر را بر کار بالینی و جهت گیری نظری او داشته اند، در درجه اول وینیکات، فیربرن، آگدن، مکدوگال، و بولاس هستند، و در درجه دوم علاقمند به آرای بیون، لئوالد، گانتریپ، میچل، و الکساندر است. او به موضوعاتی مانند مکانیسم تغییر در روانکاوی و زندگی اجتماعی، عوامل درمانی و غیردرمانی موثر بر تغییر آنالیزان_آنالیست و رابطه آنها، عوامل رشد دهنده یا مسدود کننده رشد در رابطه مادر و کودک و سایر روابط نزدیک، و نقش آنالیست در اتاق درمان و در فرایند تغییر، علاقمند است. همچنین به موضوعات بین رشته ای مانند تئاتر و روانکاوی، ادبیات و روانکاوی، و نقش روانکاوی در زندگی اجتماعی علاقه دارد.

مجموعه روان تحلیلی مهرسای در سال ۱۳۹۷، با هدف دردسترس قرار دادن خدمات حرفه ای و تخصصی در زمینه درمان، آموزش و سوپرویژن تحلیلی، راه اندازی شد. اهداف مهم این مجموعه، معرفی روان درمانی تحلیلی، و فراهم نمودن بستر مناسب جهت درمان، آموزش و سوپرویژن تحلیلی برای علاقمندان به این حوزه است. در همین راستا، این مجموعه به تدوین دوره های جامع برای علاقمندان به یادگیری رواندرمانی تحلیلی با رویکرد روابط ابژه پرداخته که هدف آن آموزش نظام مند و ایجاد زیرساخت ذهنی منسجم از تاریخچه روانکاوی، نگرش روانکاوانه، و مفاهیم و نظریه های مهم آن است.