مجید عباسی

مجید عباسی، دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته فلسفه اسلامی و همچنین مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی بالینی و کاندید دکتری تخصصی روانشناسی می باشد. او دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران با شماره ۱۷۲۹۳۳۴ است. همچنین او مدیر مسئول انتشارات ابژه می‌باشد.
علاقه و آشنایی او با روانکاوی، از دوران دانشجویی در رشته فلسفه از طریق آرای پل تیلیش فیلسوف و الهیات دان آلمانی آغاز شد و پس از آشنایی با روانکاوی کلاسیک و پس از آن روانکاوی مدرن، و شروع درمان شخصی با رویکرد تحلیلی، علاقه اش را در این یافت که به طور حرفه ای در این زمینه فعالیت کند. او بعد از انصراف از رشته حکمت متعالیه در مقطع دکتری به تحصیل روانشناسی بالینی در دانشگاه و به موازات آن به آموزش متمرکز روانکاوی نزد اساتید مختلف این حوزه و به طور مشخص مرکز سیاووشان پرداخت و سپس به عنوان کاندیدای روان درمانی تحلیلی وارد مرکز مطالعات روانکاوی شد و به طور هم زمان، تحت سوپرویژن تحلیلی، شروع به فعالیت به عنوان روان درمانگر تحلیلی نمود.
او در حال حاضر، به عنوان روان درمانگر تحلیلی با رویکرد روابط ابژه-ارتباطی مشغول فعالیت است.
جهت گیری تئوریک و بالینی او بیشتر متمایل نظریات روانکاوی مدرن است. او همچنین به موضوعات میان رشته ای به ویژه در زمینه فلسفه_ روانکاوی علاقمند است.