ارجاع از طرف مهرسای

برای شروع روان درمانی تحلیلی با درمانگران مهرسای و تعیین وقت مصاحبه، می توانید از طریق فرم روبرو درخواست خود را ثبت کنید. پس از پرداخت وجه، پیامک تعیین وقت مصاحبه برای شما ارسال خواهد شد و پس از انجام مصاحبه، ظرف سه روز کاری درمانگر مناسب به شما معرفی می شود.

لازم به ذکر است تکمیل فرم زیر به معنی تعیین وقت مصاحبه نیست و برای قطعی شدن وقت باید مراحل انتخاب زمان و پرداخت وجه مصاحبه به مبلغ ۲۰۰ هزار تومان را انجام دهید. پس از آن پیامکی حاوی لینک پیوستن به جلسه مصاحبه و زمان دقیق آن برای شما ارسال خواهد شد.