ثبت نام مصاحبه ورودی

برای ثبت نام در دوره جامع آموزش روان درمانی تحلیلی لازم است افرادی که رزومه آنها توسط مجموعه پذیرفته شده است و ایمیل پذیرش برای آنها ارسال شده است از طریق لینک زیر هزینه مصاحبه ورودی به مبلغ 300 هزار تومان را پرداخت نمایند و پس از آن تاریخ مصاحبه برای آنها ارسال خواهد شد.