درمانگران

چنانچه با درمانگر مشخصی مایل به شروع درمان هستید، درمانگر مورد نظرتان را از لیست درمانگران انتخاب کرده و ادامه فرایند را تا تعیین وقت مصاحبه انجام دهید.
لازم به ذکر است انجام مصاحبه اولیه توسط مجموعه مهرسای قبل از ارجاع به درمانگر مورد نظر شما الزامی است.
بدیهی است که انجام مصاحبه به معنی پذیرش قطعی نیست. پس از انجام مصاحبه، نتیجه توسط درمانگر بررسی خواهد شد و در صورت پذیرش درمانگر درصورتی که شرایط شما با درمانگر مورد نظرتان همخوانی داشته باشد به درمانگر مورد نظر ارجاع داده می شوید در غیر این صورت اگر تمایل داشته باشید با توجه به نتیجه ارزیابی اولیه به درمانگر دیگری ارجاع داده خواهید شد.

مهرناز میرنوش

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

فروغ ادریسی

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

زهره انصاری

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

مهدیه تویسرکانی

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

عادله عزتی | مهرسای

عادله عزتی

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی

مژگان فلاحت دوست

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

ریحانه فلاح

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی

فاطمه حبیبی

روان درمانگر تحلیلی

کاندید دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

امید نوری

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

دکتر فاطمه حسینی غفاری

فاطمه حسینی غفاری

روان درمانگر تحلیلی

دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

مجید عباسی

روان درمانگر تحلیلی

کاندید دکتری تخصصی روانشناسی

دکتر حدیث مهرگان | مهرسای

حدیث مهرگان

متخصص اعصاب و روان

روان درمانگر تحلیلی

علی صالح ابراهیمی

روانشناس و روان درمانگر تحلیلی

کاندید دکتری تخصصی روانشناسی

هانیه آتشی پور

روان درمانگر تحلیلی

کاندید دکتری تخصصی روانشناسی

فریما رحمتی

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

رضوان بیگدلی

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مرضیه حیدریه

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

هلیا رهنمایی | مهرسای

هلیا رهنمایی

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

پگاه مدنی

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد مشاوره

پارمیس احمدی

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

زهرا راثی

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی

یحیی صالح نیا

یحیی صالح نیا

روان درمانگر تحلیلی

کارشناس ارشد روان شناسی بالینی