دوره های جامع روانکاوی

مجموعه روان تحلیلی مهرسای، در راستای ایجاد بستری مناسب جهت آموزش روان درمانی تحلیلی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه، هرساله دوره های آموزشی ای را به صورت آنلاین برگزار می کند. این دوره یک دوره چهارساله است که به آموزش روانکاوی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه می پردازد. بدیهی است آموزش روانکاوی، آموزشی مستمر است و در یک دوره چهارساله نمی گنجد. در این چهار سال، سعی می شود دانش پژوهان دانش پژوهان به دید یکپارچه و ساختارمندی از تاریخچه روانکاوی و نظریات روانکاوان مختلف رسیده، و بر مدل تفکر روانکاوانه و مدل نشستن تحلیلی در ارتباط با مراجعین تحلیلی تسلط مناسبی پیدا کنند. ادامه مسیر یادگیری به صورت جلسات مقاله خوانی مستمر با توجه به رویکرد مورد علاقه دانش پژوهان پیش خواهد رفت و مجموعه مهرسای تلاش می کند که دانش پژوهان را در ادامه مسیر یادگیری نیز همراهی و راهنمایی کند.

دانش پژوهان باید تا قبل از شروع دوره مقاله خوانی به مرحله ای رسیده باشند که حداقل دو کیس تحلیلی را با نظارت سوپروایزری ترجیحا از داخل مجموعه یا سایر مراکز معتبر برای ارائه و گزارش داشته باشند. مجموعه مهرسای در مورد ارجاع کیس به دانش پژوهان هیچ مسئولیتی ندارد، اما در صورتی که دانش پژوهی را واجد صلاحیت کافی ببیند احتمال ارجاع از سوی مجموعه وجود خواهد داشت.

پذیرش در دوره جامع منوط به پذیرفته شدن در مصاحبه است و یکی از شروط پذیرش در مصاحبه این است که دانش پژوهان قبل از ورود یا بلافاصله پس از شروع دوره جامع، درمان تحلیلی خود را شروع کرده و آشنایی نسبی با مفاهیم روانکاوانه داشته باشند.

در سال اول جلسات یک بار در هفته است و از سال دوم به بعد جلسات دوبار در هفته خواهد بود و سعی می شود جلسات کیس کنفرانس یا سمینار بالینی به طور مستمر برگزار شود.

برای ثبت نام در مصاحبه، متقاضیان لازم است فرم پیش ثبت نام را پر نموده و رزومه خود را که شامل عکس، شماره تماس، اطلاعات فردی و تحصیلی است، به همراه توضیحاتی درباره میزان آشنایی شان با روان درمانی تحلیلی، سوابق آموزشی در این زمینه، نام درمانگر/ان و تعداد سالهای درمان و نام سوپروایزر/ها (در صورتی که تحت درمان یا سوپرویژن هستند)، و انگیزه نامه (علت علاقمندی به شرکت در دوره جامع روان تحلیلی مهرسای) ارسال نمایند. لازم به ذکر است که رزومه هایی که فاقد اطلاعات مربوط به سوابق آموزشی و اطلاعات مربوط به درمان و سوپرویژن باشد بررسی نمی شوند. در صورتی که هنوز درمان و سوپرویژنی دریافت نکرده اید این موضوع را در رزومه قید کنید.

زمان مصاحبه ورودی دوره جامع، از اسفند ماه، و تاریخ شروع دوره ها از اردیبهشت ماه هرسال می باشد. مهلت ارسال رزومه جهت ورود به مصاحبه، تا دهم بهمن ماه خواهد بود.متقاضیانی که رزومه آنها مورد پذیرش واقع شود، دعوت به مصاحبه شده و در صورت پذیرش در مصاحبه، مراحل ثبت نام دوره جامع را طی خواهند نمود.

* این دوره ویژه متخصصین حوزه سلامت روان، اعم از روانپزشکان، روانشناسان و مشاوران (ارشد به بالا) می باشد.

مجموعه روان تحلیلی مهرسای، در راستای ایجاد بستری مناسب جهت آموزش روان درمانی تحلیلی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه، هرساله دوره های آموزشی ای را به صورت آنلاین برگزار می کند. این دوره یک دوره چهارساله است که به آموزش روانکاوی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه می پردازد. بدیهی است آموزش روانکاوی، آموزشی مستمر است و در یک دوره چهارساله نمی گنجد. در این چهار سال، سعی می شود دانش پژوهان دانش پژوهان به دید یکپارچه و ساختارمندی از تاریخچه روانکاوی و نظریات روانکاوان مختلف رسیده، و بر مدل تفکر روانکاوانه و مدل نشستن تحلیلی در ارتباط با مراجعین تحلیلی تسلط مناسبی پیدا کنند. ادامه مسیر یادگیری به صورت جلسات مقاله خوانی مستمر با توجه به رویکرد مورد علاقه دانش پژوهان پیش خواهد رفت و مجموعه مهرسای تلاش می کند که دانش پژوهان را در ادامه مسیر یادگیری نیز همراهی و راهنمایی کند.

دانش پژوهان باید تا قبل از شروع دوره مقاله خوانی به مرحله ای رسیده باشند که حداقل دو کیس تحلیلی را با نظارت سوپروایزری ترجیحا از داخل مجموعه یا سایر مراکز معتبر برای ارائه و گزارش داشته باشند. مجموعه مهرسای در مورد ارجاع کیس به دانش پژوهان هیچ مسئولیتی ندارد، اما در صورتی که دانش پژوهی را واجد صلاحیت کافی ببیند احتمال ارجاع از سوی مجموعه وجود خواهد داشت.

پذیرش در دوره جامع منوط به پذیرفته شدن در مصاحبه است و یکی از شروط پذیرش در مصاحبه این است که دانش پژوهان قبل از ورود یا بلافاصله پس از شروع دوره جامع، درمان تحلیلی خود را شروع کرده و آشنایی نسبی با مفاهیم روانکاوانه داشته باشند.

در سال اول جلسات یک بار در هفته است و از سال دوم به بعد جلسات دوبار در هفته خواهد بود و سعی می شود جلسات کیس کنفرانس یا سمینار بالینی به طور مستمر برگزار شود.

برای ثبت نام در مصاحبه، متقاضیان لازم است فرم پیش ثبت نام را پر نموده و رزومه خود را که شامل عکس، شماره تماس، اطلاعات فردی و تحصیلی است، به همراه توضیحاتی درباره میزان آشنایی شان با روان درمانی تحلیلی، سوابق آموزشی در این زمینه، نام درمانگر/ان و تعداد سالهای درمان و نام سوپروایزر/ها (در صورتی که تحت درمان یا سوپرویژن هستند)، و انگیزه نامه (علت علاقمندی به شرکت در دوره جامع روان تحلیلی مهرسای) ارسال نمایند. لازم به ذکر است که رزومه هایی که فاقد اطلاعات مربوط به سوابق آموزشی و اطلاعات مربوط به درمان و سوپرویژن باشد بررسی نمی شوند. در صورتی که هنوز درمان و سوپرویژنی دریافت نکرده اید این موضوع را در رزومه قید کنید.

زمان مصاحبه ورودی دوره جامع، از اسفند ماه، و تاریخ شروع دوره ها از اردیبهشت ماه هرسال می باشد. مهلت ارسال رزومه جهت ورود به مصاحبه، تا بیست و پنجم بهمن ماه، خواهد بود.متقاضیانی که رزومه آنها مورد پذیرش واقع شود، دعوت به مصاحبه شده و در صورت پذیرش در مصاحبه، مراحل ثبت نام دوره جامع را طی خواهند نمود.

* این دوره ویژه متخصصین حوزه سلامت روان، اعم از روانپزشکان، روانشناسان و مشاوران (ارشد به بالا) می باشد.