زهره انصاری

زهره انصاری
روانکاو و رواندرمانگر تحلیلی با رویکرد فرویدی

سوابق تحصیلی
-کارشناسی روانشناسی بالینی- دانشگاه سراسری تبریز
-کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)
-دکتری تخصصی روانشناسی بالینی- دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روانپزشکی تهران)- کسب رتبه اول در بین فارغ‌التحصیلان دکتری روانشناسی بالینی دوره هجدهم

سوابق حرفه ای به عنوان مدرس
-تدریس درس روانشناسی در دانشگاه علوم پزشکی ایران (دانشکده پزشکی و مامایی- ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶)
-تدریس در دوره نظریه‌های روابط ابژه در مرکز طرحی‌نو (۱۳۹۶)
-برگزاری دوره‌‌ی جامع نظریه‌های روابط ابژه در مرکز روانشناسی احیا (۱۳۹۷)
-برگزاری دوره‌ی جامع نظریه‌های روابط ابژه در مرکز روانشناسی ارمغان رشد (۱۳۹۷)
-برگزاری دوره نظریه‌های روابط ابژه در مرکز روانشناسی ساتیا (۱۳۹۸-۱۳۹۹)
-برگزاری دوره مبانی روانکاوی در مرکز روانشناسی ساتیا (۱۳۹۹-۱۴۰۰)
-برگزاری دوره تخصصی فرویدخوانی از سال ۱۳۹۹ تا کنون
-برگزاری دوره “سه رساله در باب نظریه جنسانیت فروید” در مرکز روانشناسی سیاووشان (۱۴۰۱)
-برگزاری دوره “لیبیدو و ابژه؛ خوانش برخی مقالات فروید در باب ابژه‌گزینی، عشق و فراز و فرود رانه” در مرکز روانشناسی سیاووشان (۱۴۰۲)