همکاری با مهرسای

برای همکاری با مجموعه روان تحلیلی مهرسای به عنوان مترجم/ویراستار یا درمانگر تحلیلی، می توانید از طریق فرم زیر اقدام کنید. نکاتی که قبل از تکمیل فرم لازم است در نظر گرفته شود این است که همکاری با مهرسای در بخش ترجمه به صورت داوطلبانه است. این همکاری در جهت گسترش دانش روانکاوی در ایران صورت می گیرد و بیشتر از منافع مادی، منافع حرفه ای برای همکاران به همراه دارد. نام مترجم یا ویراستار در مقالات یا کتاب های ترجمه شده خواهد آمد و در صورت فروش کتاب ها و مقالات، طی توافق با مترجم/ویراستار، هزینه اولیه یا درصدی از فروش به ایشان تعلق خواهد گرفت.

همکاری با مهرسای به عنوان درمانگر تحلیلی نیازمند سوابق آموزشی و بالینی بالای 5 سال در زمینه روان درمانی تحلیلی در مراکز آموزشی معتبر و شناخته شده است و قید نام درمانگر و سوپروایزر و تعداد سال های درمان و سوپرویژن تحلیلی در رزومه الزامی است. بدیهی است رزومه هایی که سوابق آموزشی و بالینی مرتبط و اطلاعات مربوط به درمان و سوپرویژن را نداشته باشند مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

دانش پژوهان باید تا قبل از شروع دوره مقاله خوانی به مرحله ای رسیده باشند که حداقل دو کیس تحلیلی را با نظارت سوپروایزری ترجیحا از داخل مجموعه یا سایر مراکز معتبر برای ارائه و گزارش داشته باشند. مجموعه مهرسای در مورد ارجاع کیس به دانش پژوهان هیچ مسئولیتی ندارد، اما در صورتی که دانش پژوهی را واجد صلاحیت کافی ببیند احتمال ارجاع از سوی مجموعه وجود خواهد داشت.

پذیرش در دوره جامع منوط به پذیرفته شدن در مصاحبه است و یکی از شروط پذیرش در مصاحبه این است که دانش پژوهان قبل از ورود یا بلافاصله پس از شروع دوره جامع، درمان تحلیلی خود را شروع کرده و آشنایی نسبی با مفاهیم روانکاوانه داشته باشند.

در سال اول جلسات یک بار در هفته است و از سال دوم به بعد جلسات دوبار در هفته خواهد بود و سعی می شود جلسات کیس کنفرانس یا سمینار بالینی به طور مستمر برگزار شود.

برای ثبت نام در مصاحبه، متقاضیان لازم است فرم پیش ثبت نام را پر نموده و رزومه خود را که شامل عکس، شماره تماس، اطلاعات فردی و تحصیلی است، به همراه توضیحاتی درباره میزان آشنایی شان با روان درمانی تحلیلی، سوابق آموزشی در این زمینه، نام درمانگر/ان و تعداد سالهای درمان و نام سوپروایزر/ها (در صورتی که تحت درمان یا سوپرویژن هستند)، و انگیزه نامه (علت علاقمندی به شرکت در دوره جامع روان تحلیلی مهرسای) ارسال نمایند. لازم به ذکر است که رزومه هایی که فاقد اطلاعات مربوط به سوابق آموزشی و اطلاعات مربوط به درمان و سوپرویژن باشد بررسی نمی شوند. در صورتی که هنوز درمان و سوپرویژنی دریافت نکرده اید این موضوع را در رزومه قید کنید.

زمان مصاحبه ورودی دوره جامع، از اسفند ماه، و تاریخ شروع دوره ها از اردیبهشت ماه هرسال می باشد. مهلت ارسال رزومه جهت ورود به مصاحبه، تا بیست و پنجم بهمن ماه، خواهد بود.متقاضیانی که رزومه آنها مورد پذیرش واقع شود، دعوت به مصاحبه شده و در صورت پذیرش در مصاحبه، مراحل ثبت نام دوره جامع را طی خواهند نمود.

* این دوره ویژه متخصصین حوزه سلامت روان، اعم از روانپزشکان، روانشناسان و مشاوران (ارشد به بالا) می باشد.