شروع درمان

برای شروع روان درمانی تحلیلی با درمانگران مهرسای میتوانید از طریق یکی از گزینه های زیر اقدام کرده و درخواست خود را ثبت کنید.
درصورتی که مایلید پس از انجام ارزیابی اولیه از طرف مجموعه مهرسای، به درمانگر مناسب ارجاع داده شوید، روی گزینه ارجاع از طرف مهرسای کلیک کنید و چنانچه با درمانگر مشخصی مایل به شروع درمان هستید، می توانید از طریق گزینه انتخاب از لیست درمانگران اقدام کنید.