فروغ ادریسی

– دکترای روان‌شناسی بالینی (دانش‌آموخته‌ی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
– دبیر مجموعه‌ی روانکاوی و ویراستار علمی انتشارات کتابستان برخط
– عضو هیئت موسس گروه آموزشی مانژه

– همکار مولف مقاله‌ی
Islam:A manifest or latent content?
منتشر شده در کتاب Islamic Psychoanalysis and Psychoanalytic Islam، انتشارات راتلج، ۲۰۱۸

– همکاری مشترک با Dr. Sophie S. Havighurst
در پروژه‌ی ارزیابی تناسب فرهنگی برنامه‌ی فرزندپروری هیجان‌محور TIK در ایران، انتشار مقاله‌ی
A Preliminary Evaluation of the Cultural Appropriateness of the Tuning in to Kids Parenting Program in Germany, Turkey, Iran and China (2023), International Journal of Environmental Research and Public Health

– نویسنده‌ی مقاله‌ی
A pilot study of the tuning in to kids parenting program in Iran for reducing preschool children’s anxiety (2019), Journal of Child and Family Studies

– ارائه‌ی سخنرانی با عنوان “از بدن‌های حذف شده تا جان‌های دادناپذیر” در سمپوزیوم پرورژن: پرسشی روانی-اجتماعی در بستر تاریخ، برگزار شده توسط مرکز روانشناختی سیاووشان، ۱۴۰۱

– مترجم کتاب‌های “غلبه بر کمال‌خواهی”، انتشارات ارجمند (چاپ نهم، ۱۴۰۱)، “فررندپروری در عصر رسانه”، انتشارات همشهری (چاپ دوم، ۹۴)

– عضو کمیته‌ی اجرایی دومین کنگره‌ی روانکاوی و روان‌درمانی پویای ایران (۹۵)