نمایش دادن همه 3 نتیجه

دوره جامع آموزش روان‌تحلیلی 1402

بدون امتیاز 0 رای
مجموعه روان تحلیلی مهرسای، در راستای ایجاد بستری مناسب جهت آموزش روان درمانی تحلیلی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه، هرساله دوره های آموزشی ای را به صورت آنلاین برگزار میکند. این دوره، یک دوره چهارساله است که به آموزش روانکاوی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه می پردازد.
0
0 - 0 تومان

دوره آموزش روان‌تحلیلی با رویکرد روابط ابژه، 1401

بدون امتیاز 0 رای
مجموعه روان تحلیلی مهرسای، در راستای ایجاد بستری مناسب جهت آموزش روان درمانی تحلیلی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه، هرساله دوره های آموزشی ای را به صورت آنلاین برگزار میکند. این دوره، یک دوره چهارساله است که به آموزش روانکاوی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه می‌پردازد.
0
رایگان

دوره آموزش جامع روان درمانی تحلیلی (با تمرکز بر روابط ابژه) ورودی ۱۴۰۰

بدون امتیاز 0 رای
مجموعه روان تحلیلی مهرسای، در راستای ایجاد بستری مناسب جهت آموزش روان درمانی تحلیلی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه، هرساله دوره های آموزشی ای را به صورت آنلاین برگزار میکند. این دوره، یک دوره چهارساله است که به آموزش روانکاوی با تمرکز بر رویکرد روابط ابژه می پردازد.
0
رایگان